Микровентилационни клапи

null
Иновативни системи, решение против влага и мухъл и свеж въздух в дома или офиса.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ВЕНТИЛАЦИЯТА В СГРАДИТЕ

Появи се така наречения – Синдром на болната сграда. А това е следната ситуация:обитателите на нови и ефективни по отношение на съхранението на енергията жилища са предразположени към здравословни проблеми, защото влагата, мухълът и  замърсяването на въздуха са над допустимите норми.

Влага

Влага, която създава благоприятна среда за мухъл, микроби, бактерии и вируси, които предизвикват алергични и респираторни симптоми.

Опасност за здравето

Замърсяванетор на въздуха в затворените помещения вече се възприема като един от петте най-големи екологични рискове за общественото здраве.

Чистота на въздуха

Във въздуха се натрупват вредни бактерии, прах, вируси, въглероден диоксид, радон, формалдехид от мебелите, ароматни въглеводороди от химическите продукти в бита, които влияят лошо на кръвоносната, дихателната, нервната система на човека и водят до множество заболявания.

Видове клапи

 • Днес все по-често се говори за здравословно хранене, здравословен начин на живот и разни други холистични методи с цел да си запазим здравето, младостта и работоспособността, но рядко се говори за качеството на въздух в затворени помещения. В много  държави съществува задължителен  закон за микровентилация и това се осъществява с прозоречни клапи по дограмите. В нашето законодателство съществува наредба, която третира този въпрос, но е  като правна възможност  и не е задължителна, за това избора е личен и чрез редовете на този сайт, той може да бъде информиран и  осъзнат. Според проучванията всяка година хиляди европейци умират заради заболявания, причинени от вредните примеси във въздуха в офисите и жилищата.
 • Съвременната тенденция при санирането на сградите е да се осигури високо равнище на енергийна ефективност. Това се постига чрез добра изолация и уплътняне на дограмите, но за съжаление без да се обръща внимание на необходимостта от пресен въздух.
 • Стайният въздух е наситен с въглероден двуокис и  високо съдържание на влага, мухъл , кондез и др.вещества от ежедневния бит на  хората и това  са едни от модерните вируси на дома и обществените пространства. Резултата от всичко това е, че видимо сградите „страдат“ и отвърнаха на удара с упорит конденз и мухъл, който поврежда стенните облицовки, подовите настилки и мебелите и най-лошото е, че се създава болестотворна среда за хората, които обитават сградите.
 • Добре проектираната вентилация не трябва да се пренебрегва, защото тя e ключов фактор за топлинния комфорт и енергийната ефективност на сградите, както и гаранция за добро здраве на техните обитатели.
 • Когато се живее и работи в херметизирана среда с лоша или липсваща вентилация се задържа повече  влага, радона е в недопустими граници от липсата на движение на въздуха     вследствие на което се създава благоприятна среда за въздушнопреносими замърсители, като например мухъл, микроби, бактерии и вируси, които предизвикват алергични и респираторни проблеми. От алергични реакции се оплакват цели семейства, а периодът на лекуванто им през последните години се удължава.Някой от клиентите ни са с алергични заболявания и съобщават за това, даже някой са насочени от лекарски кабинети.
 • Застоялият въздух, независимо дали е в жилището или в офиса, влияе лошо върху кръвоносните съдове,тъй като той е наситен с въглероден двуокис и други замърсители от ежедневния бит и кръвта по-бавно се доставя до клетките и това води до главоболие, сънливост, раздразнителност, понижена работоспособност.
 • Един от замърсителите на въздуха в жилищата е формалдехидът, който попада във въздуха от мебелите .
 • Замърсяването на въздуха в затворените помещения вече се възприема като един от петте най-големи екологични рискове за общественото здраве.
 • Херметизацията в помещенията е първопричината за този проблем и не е виновен производителя на дограма или строителят. Микроклиматът в работните и жилищните помещения е жизнено важен за здравето на хората.
 • Основните фактори, които го характеризират като здравословен, са температурата , влажността на въздуха, както и скоростта му на движение в помещението.Това се постига с правилна вентилация и прилагането на хигроскопични и паропропускливи материали в строителството и ремонта.
 • Пазара предлага всевъзможни продукти, които обещават да ни отърват от влагата и това е доказателство, че проблема е сериозен и масов у нас.Съществуват „чудодейни“ спрейове, ванички с хогроскопични топчета, изобилие от високотехнологични уреди наречени влагоуловители.Това са изсушители на въздуха на принципа на кондензацията на водните пари във въздуха при съприкосновение със студена повърхност.Също така е необходимо за всяка стая да има влагоуловител.Като цяло това не е евтина покупка цените им варират от 300 до 3000лв. , консумират ток и намаляват само влагата, а не правят обмен на въздуха т.е те не осигуряват здравословен въздух.Съобщавам за този факт, защото нашите клиенти, които идват в офиса ни са пробвали и това и те казват следното: „Вечер когато спим и имаме нужда от влагоуловителя , той шуми и ни пречи на съня и се налага да го спираме“.   За да се осигури високо качество на въздуха в помещенията, той трябва да е в постоянно движение.
 • Вентилационните системи имат за цел да въведат свеж въздух и да се изведе от стаята застоялия. Въздушният поток не трябва да е силен, за да няма дискомфорт и да се съхрани топлината, а и ниската скорост на въздушния поток може да се окаже недостатъчна за циркулация на въздуха.Смята се, че изграждането на вентилационна система е скъпа инвестиция. Достъпния, евтин и масов начин е  чрез естествена вентилация  с влагочувствителни, автоматични клапи за дограми, с принудително ръчно затваряне, които работят без батерии и ток и с минимални топлозагуби и изграждането на правилна смукателна вентилация чрез вентилатори в сервизните помещения- баня, тоалетна, мокро помещение и поставяне на вентилационни решетки на вратите на тези помещения.

Ползи от прилагането на микровентилация в дома

 • Осигуряване на пресен въздух (минимум 25-30м3/ч на човек) при затворен прозорец с почти нулеви топлозагуби
 • Проветряване на помещенията и отвеждане на излишната влага, миризми, CO2, вируси, вредни вещества във въздуха
 • Ние ще ви предложим от нашата практика три варианта и как постъпват три типа персонажи, докато се решат да планират  и осъществят своята здравословно и топлинна среда .В България няма задължителен закон,за микровентилация в дома за разлика от други страни, а е въпрос на личен избор и по тази причина не е масов вариант, но в последните години има тенденция, че се търси от хора, които имат в ценностната си система на първо място здраве, както и  има и една голяма група хора на които е препоръчано. Чрез това сравнение, което ще ви предложим ще изградите информиран и осъзнат избор, който ще ви осигури здраве на вас и вашето семейство и от там и по-добро качество на живот.

Ентусиаст

null
Той следва бронзовото правило.Ентусиизиран е, че ще преодолее проблема с влагата и мухъл няма да му се случи, ще използва подходящи строителни материали  и у тях въздуха е чист.Той взема предивд мнението на приятели и не на специалисти в областта.

Специалист

null
Той следва сребърното правило. Замисля се, че има нужда от свеж въздух у дома и ще му е от полза,  но той има свои правила как да го осъществи. Ще се допита до други фирми произвеждащи дограми и ще види, че не се предлага от тях и ще реши,че не е ефективно, но микровентилационните клапи са вентилационен продукт и е в компетенцията на фирми занимаващи се с проектиране и монтаж на вентилационни продукти.Все пак ще реши за една стая, но….това е вентилация и от значение обема въздух и едно устройство не е достатъчно и може да реши , че това не работи за него.

Експерт

null
Той следва златното правило.Информиран е от специалисти в областта и прави осъзнат избор, че това е от съществено значение за неговото здраве и това на семейството му.Доверява се на специалистите, защото той е добър в неговата област и няма нужда да знае всичко.Прави консултация и твърдо следва своето решение.