РЕКУПЕРАТОРИ И СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ

null
Как функционира вентилация с възстановяване на топлина /HRV/?

 • Рекуператорите са вид механичната вентилация с възстановяване на топлината (MVHR) работи, като възстановява топлината от изходящия въздух, който обикновено се изхвърля в атмосферата и прехвърля тази топлина на чистия въздух чрез топлообменник. Системата за възстановяване на топлината (HRV) след това го разпределя в цялото жилище чрез мрежа от въздуховоди.
 •  Въздуховодите достигат до всяка обитаема стая и мокро помещение в рамките на жилището. Всяко мокро помещение е оборудвано с екстракт клапа, а всяка обитаема стая – с нагнетателна клапа

Системата за възстановяване на топлината (HRV)

 •  Системата за HRV непрекъснато извлича въздух от мокрите помещения, отстранявайки
  замърсения въздух бързо и ефективно още при източника. Този въздух преминава
  нагоре през мрежата от въздуховоди и достига до топлообменника, където топлината
  се отдава на пресния филтриран въздух, който в същото време се нагнетява в помещенията.
 •  Системата за HRV работи при нормална скорост непрекъснато и може да се засили
  (boost), когато е необходима повишена вентилация, например къпане или готвене.
 • При по-топло време лятната бай-пас функция помага да се осигури по-високо ниво на
  комфорт в дома. Когато тази функция е активирана, жилището продължава да се
  вентилира със свеж и филтриран въздух, но процесът на възстановяване на топлина се изключва периодично и затова се нарича „by-pass „опция.
 • Ние ви представяме рекуператори на водеща фирма за вентилационни продукти
  Brookvent, която проектира и произвежда изключително ефективни HRV системи, които
  са способни да възстановяват до 93% от топлината на изходящия въздух.
 • Системата възстановяване топлината на навлизащия въздух ,филтрира го и след това го
  разпределя в цялото жилище/офис чрез мрежа от въздуховоди. Въздуховодът достига до
  всяка обитаема стая и мокро помещение.

ВИДОВЕ РЕКУПЕРАТОРИ И СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ

Your Title

Your description text

Your Title

Your description text

Механичната вентилация действа като възстановява топлината от изходящия въздух, който обикновено се изхвърля в атмосферата, и прехвърля тази топлина на чистия въздух чрез топлообменник.

Някои от основните предимства на HRV системи са:

 • Единна система за вентилация – непрекъснато балансирана вентилация с подобрено качество на въздуха в помещенията, осигуряване на здравословна жизнена среда и предотвратяване на конденза, като поддържа ниско ниво на влажност
 • Пестене на енергия – възстановяване на топлината от екстракт въздуха, вместо просто да го изхвърлите в атмосферата. Това води до значителни икономии на енергия и намаляване на сметките за отопление
 •  Без допълнителни устройства – при нарастващата тенденция за херметичност на сградите, HRV системите неутрализират необходимостта от допълнителни вентилатори
 • Висок резултат от SAP – Brookvent aircycle HRV системи са SAP одобрени и успешни в намаляването на Жилищните емисии на CO2 (DER).
 •  Проектанти, консултанти и архитекти могат да спечелят SAP точки за вашия имот чрез използването на конкретна информация за нашия продукт вместо стандартната информация по подразбиране, предвидена в регистъра на SAP.
 • HRV системите обикновено се инсталират на два етапа. На първия етап се монтират по-голямата част от въздуховодите и се окабеляват всички сензори като например влагостатите. На втория етап се инсталира самият блок, свързват се всички въздуховоди и окабеляването, таванните клапи във всички стаи се фиксират към въздуховодите, инсталира се дренажът за конденз на системата. Накрая системата се въвежда в експлоатация съгласно съответните правила.
 • Изпълнение: размерът и местоположението на HRV е изключително важно.
  Устройството трябва да е подходящо за размера на жилището и да е съобразено с нуждата от пресен въздух.
 • За да работят, механичните системи изискват електрическо захранване, включително мощност към вентилатори, компресори, трансформатори и обслужващи и защитни устройства. Терминът „специфична мощност на вентилатора“ се използва за сравняване на използваната електрическа енергия за различните системи за вентилация, както са инсталирани (т.е. позволява резистентност на системата).
 • Специфичната мощност на вентилатора (SFP) се дефинира от Тръста за икономия на енергия (Energy Savings Trust) като: „Консумацията на енергия (във Ватове) на вентилатора (плюс всички други компоненти на електрическата система), разделено на въздушния поток през системата, изразено във Ватове за Литър в Секунда ( W / L / S).
 • Изчисление на Специфичната мощност на вентилатора за HRV системи . За малка къща с кухня + 1 мокро помещение минималната норма за екстракт въздушен поток е 21 л / сек (Част F: Eng & Wales 2010). Ако уредът консумира 15 вата, за постигането на тази цел, то тогава: SFP: 15/21 = 0,71 W/л/сек Препоръчителната норма за SFP е 1 W/л/сек или по-ниска. Аircycle 3.1 HRV наBrookvent в момента постига SFP до 0,37 W/л/сек, което го прави лидер на пазара от гледна точка на ефективност.
 •  Повечето системи за вентилация с възстановяване на топлина (HRV), включително aircycle на Brookvent, са от типа „въздух-въздух”. Те възстановяват топлината от потока на отработения въздух и го използват за подгряване на входящия въздух. Ефективността на тези устройства се определя от тяхната ефективност при оползотворяване на топлината, т.е. процентът на отпадъчна топлина, която се възстановява чрез процеса (тази стойност обикновено се дава в проценти).
 • Блок с оползотворяване на топлината ще намали количеството енергия, необходима за загряване на входящия въздух до стайна температура. Тази полза трябва винаги да се съпоставя с електрическата консумация на уреда, необходим за управление на процеса. HRV системите са най-ефективни в херметизираните домове, където почти цялата вентилация се осъществява чрез ядрото на топлообмен. Концепцията е проста:
  колкото по-малко топлина се губи през обвивката на сградата, толкова повече може да се възстанови/използва.
 • The Energy Savings Trust Best Practice препоръка за ефективност на възстановяване на топлина е 85% или по-висока. aircycle 3.1 HRV единица в момента достига до 93% ефективност на възстановяване на топлината, която го прави един от пазарните лидери в индустрията.

Какви са типичните разходи ?

null

 • Всички системи Brookvent aircycle (HRV) са SAP одобрени и използват EC технология на вентилаторите, спомагайки да се осигури по-ниска специфична мощност на вентилатора (SFP), което означава, че нашите системи работят възможно най- ефективно.
 • HRV системите като цяло спестяват значително повече средства чрез възстановяване на топлината в сравнение с това, което изразходват. Следователно, покриват собствените си разходи за работа и допринасят за спестяване от сметката за отопление на имота в някои случаи до 20% .
 • Какво е типичното енергоспестяване?
  В енергийно ефективна къща с високи стойности на изолация, загубата на енергия поради вентилациата е около една трета (това е енергията, загубена чрез извличане на топъл, замърсен въздух от бани, отварящи се прозорци и вентилационни клапи .Това означава, че в един среден имот, където сметката за отопление е около £750 на година, £225 от тази сума са загуби от вентилация.
 • Вентилационните системи (HRV) на Brookvent обикновено постигат до 93% ефективност в зависимост необходимостта от вентилация на жилището.При големи жилища с по-големи изисквания за вентилация въздухът се движи по-бързо през топлообменника, следователно времето за пренос на топлина намалява. Ако при абсолютния минимум системата възстановява 80% от загубата £255, това води до очаквана икономия на енергия от £180 годишно.

Видео aircycle 3.1

Филм как работят рекуператорните системи

Как ще постъпят нашите персонажи ?

Ентусиаст

null
Той следва бронзовото правило.Ентусиазиран е от много други
неща в живота и мисли, че все още не е готов, за такъв вид вентилация, но
се замисля да опита с микровентилациони клапи след време.А сега може
да опита с насрешник за микровентилация, но той все още не знае, че този
аксесоар държи леко открехнат прозореца и в студените дни се губи много
топлина, а и подухва.Това той ще го разбере след, като премине ремонта и
дойдат първите студени дни през ноември.

Специалист

null
Той следва сребърното правило.Той се интересува
прочита информация и решава, че сега в апартамента ще си монтира
микровентилационни клапи, а за къщата която ще построи непремено е
добре да е изградена с рекуператор. И започва да мисли как ще постигне
набелязаната цел.

Експерт

null
Той винаги се стреми към златното правило.Той е добър в
своята област и се доверява изцяло на специалистите.Предстои му основен
ремонт на апартамента, а също и строи пасивна къща, много пъти е бил в
ситуацията и на ентусиаста, и на специалиста, но този път е предвидил
дограмата да е високо енергийна, ще се монтира и рекуператор AirCycle 3,
защото ще спести енергия и разход, ще се филтрира и обменя въздуха, ще
избегне миризми , влага, конденз, а стените ще ги декорира с течен тапет,
защото няма нужда от обработване на стените. В първите студени дни ще
разбере, че е постъпил правилно.