ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА Отстранете повредените участъци от стената /ако имате стари тапети, олющена боя ,  гвоздеи и др./.Почистете повърхността.…