Вентилатори

null
За да бъде процеса ефективен и да се движи въздуха в дома и офиса се нуждаем и от принудителна вентилация.

Вентилационната инсталация се нарича принудителна (изкуствена), когато необходимото за движение налягане се създава от вентилатори

   В българските сгради много рядко се проектира  вентилатор на покрива. Поради тази причина е необходимо да се подходи отговорно при изграждането на вентилатори в домакинствата.
 • Едно от най-важните условия е да се проектира вентилатор с необходимия дебит, който да бъде тих, икономичен. Да е с отделна кабелна линия, а не свързан към ключа на осветлението.

Защо е важно това?

 • Вентилатора извежда застоял и влажен въздух от стаите, а не само от банята.

Как става това? 

 • Микровентилационните клапи са нагнетателна част във вентилационният процес, които се монтират на прозорците в стаите,  а вентилатора е смукателната част. Тъй като няма изградено  на покрива смукателно средство, то ние трябва  да изградим правилно в домакинството вентилатор.  Важно е да го поддържаме в изправност.  Трябва да го чистим два пъти в годината и след известен период / около 5-6 години/да бъде сменен с нов.
 • Важно е също да се знае, че вентилатора извежда застоял въздух , само когато имаме изградена нагнетателна част. Необходимо е да постъпва свеж въздух – това става от микровентилационните клапи на прозорците в стаите.  Ако имаме плътна пвц дограма, това не се получава и вентилатора не е ефективен и след време се поврежда. Това е двустранен физичен процес  на навлизащ и извеждаш въздух. Преди време когато повечето домакинства са разполагали със старата дървена дограма въздуха е инфилтрирал през процепите  и не е имало този проблем. Сега всички ние търсим топлина и тишина и  ситуацията сега е друга ,а застоя на въздуха в затворените пространства води до проблеми.
 • Друга наглед малка подробност са вратите между стаите, те са закупени по готов размер и се оказват много плътни, това е грешно. Правилното е вратите между стаите да имат разстояние между пода и врата около 5-8 мм. Вратите на бани, тоалетните  и сервизни помещения да са с вентилационни решетки. По този начин  въздуха преминава от стаите към вентилаторите и се осъществява движение на въздуха и се постига обмен.  Постъпва свеж въздух премерено през клапите, ако са автоматични  реагират на влажността и се извежда влажен и застоял през вентилаторите. Това е българския подход, тъй  като на покрива няма изграден вентилатор.
В другите държави новите сгради са с отдушник в стаите и от покрива помага вентилатор /принудителна вентилация / и дограмите задължително при монтажа / има закон, който съблюдава това/ се монтират прозоречни клапани / нагнетателна естествена вентилация /.
 • Когато влагата намалее, клапите го отчитат. При автоматичните клапи  са вложени полимерни влакна чувствителни при влагата и те затварят постепенно и температурата на помещението се съхранява /намаля до 0,5 градуса /. Така се постига баланс – съхранява се енергийната ефективност и се осигуряват здравословни и безопасни условия на живот на хората обитаващи средата.
 • Това е най-евтиния и масов начин, който се прилага. За съжаление повечето хора търсят решение, когато видят с очите си влагата и мухъла. Но преди това има един невидим кадър, който ви показва, че имате нужда от вентилация и ако не обърнете внимание това бавно и постепенно вреди на здравето на вас и вашето семейство. В някой от случаите изобщо няма видим признак , защото повечето дограми са с високоенергийни стъкла и по тях може да няма конденз. Възможно е въздуха да е застоял, влажен и вреден за хората, те да със заболяване, а да не могат да разберат за причината.
 • Здравословния и топлинния климат в средата се определя от три величини: топлина, влажност и движение на въздуха. Дограмите с високоенергиен стъклопакет са необходими. Те служат за топлоизолация и това не достатъчно за здравословен микроклимат в средата-липсва движение на въздуха. Друг важен момент, който също е от значение са топлите стени с дишащи хигроскопични материали . Те също са част от  процеса , но не са достатъчни, ако няма движение на въздуха. Хората с дейността си –дишане , готвене къпане и др. вредни вещества  които се отделят от мебелите, от препаратите за почистване, и др. от ежедневния бит,  насищат херметизираната среда . Човека съжителства с тях и се разболява, а не знае защо.  
 • Доказано е , че въздухът в затворените пространства е пет пъти по замърсен от външната среда. Във външната среда го замерват и медиите алармират, а във вътрешната среда не се замерва и рядко се обръща внимание на тази тема.  Именно за това личния избор е важен и необходим сега.

Видове вентилатори

Your Title

Your description text

Your Title

Your description text

Микровентилацията в съвременния дом е необходима, за да бъдат хората здрави

  1.Миризма  на канали  и на готвените ястия от съседите, тежък и застоял въздух с летлива миризма; 

                     2.Аспиратора се затруднява да работи и се налага да отваряте прозореца;   

                     3.Конденз по стъклата; 

                     4.Влага и мухъл по стените и мебелите;

                     5.Алергични симптоми, раздразнителност, депресивна симптоматика  на членове от семейството.

Понякога не се появяват всички признаци наведнъж, а се случват постепенно.Мъдрото решение е да се предвиди по време на ремонт или строеж на сградата. 

     Отговора е и Да и Не.Тук се пристъпва към  „побългаряването“ на       системата, за да изпълни своята ефективност.В какво се изразява това?

 • В България не се проектира на сградите вентилатор на покрива или това е много рядко, а ако е монтиран такъв етажната собственост не успява  да го поддържа и в повечето случаи е пречка отколкото полза и от това са ощетени последните етажи в сградите, мансардите са особен случай, при къщите – особено тези с прозорец в банята, а не с изграден въздуховод към покрива.

Защо е така?

 • Да си представим, че сградата е „Жив организъм“

Тези въздуховоди, както и комините в сградите играят ролята да отвеждат отпадните вещества и емисии от дейността на хората в техния ежедневен бит т.е те са отделителната система / при човека това са бъбреци, пикочопроводи, пикочен мехур, пикочен канал, кожа и жлези с външна секреция, ако те не отвеждат непотребните вещества настъпва токсикация и това води до болест.Така е и при  сградите ако непотребните вещества и вредни емисии не се изведат се стига до „Синдром на болна сграда“ и болни обитатели.

  • Да видим сега къде е входа на системата при човека това са ноздрите където вдишва въздух преминава през трахеята, белите дробове и се осигурява кислород, който е необходим да поддържа живота и после се отделят непотребния въглероден диоксит чрез издишването и чрез кожата.
  • Тук при сградите, за да функционира ефективно отвеждането на вредните емисии през изходната вентилация  е необходимо да навлезе въздух и тук входа откъдето постъпва кислород са прозоречните клапи през прозорците.Всяка жива система е устроена така.

 

 • За това погледнете на вашия дом офис и среда като „ Жив“ организъм ако искате да сте здрави.

 

 • В последните и предпоследните етажи на сградите, къщите, мансадрните апартаменти, които са ситуирани пак в последните етажи на сградата липсва естествена тяга.При тях е задължително да се изгради принудителна вентилация – вентилатори с подходящ дебит, тихи и икономични, които може би ще трябва да работят постоянно или с таймери да се включват на определено време, защото няма вентилатор на покрива.Има вентилатори с разход на ел.енергия 0,80 ст на месец.  Разггледайте вентилаторите
 • от височината на въздуховода / в по ниските етажи има по мощна естествена тяга, защото това се определя от разликата в налягането на входа на въздуховода и изхода, а това порпорционално расте при увеличаване на разстоянието / тогава вентилатора работи при нужда.

 

  • от сечението ва въздуховода / много често  в новите сгради са построени въздуховодите с канализационни тръби фи 110, което е крайно недостатъчно, това създава съпротивление и невъзможност да се изведе влажен и застоял въздух, а правилно е да са с фи. 150 с преход към апартамента с фи 120.

 

 • от височината на въздуховода и комина над покрива – Височината на комина зависи от билото на покрива и от отстоянието от него, от наличието на други високи сгради наблизо и от посоката на преобладаващите ветрове. Въздуховода е необходимо да е вдигнат 40-50 см над най-високата точка на покрива.

         

 

                    Има начини естествената тяга да бъде подобрена и да се повиши коефициента на полезно действие чрез дефлектори монтирани на покрива.

Your Title

Your description text

Your Title

Your description text

         

 

             В сградите, където има добра тяга не е необходимо да работят вентилаторите постоянно.

Добър вариант е централизирана вентилация, особено за къщи, които могат да се изградят в подпокривното пространство.

       

                             Тук е естествена вентилация – нагнетателната част е от вентилационни клапи, смукателната се осъществява през отдушници комини, които са изградени правилно.Подходяща е за къщи с изградени комини на които е достатъчно да се монтират клапи на дограмите и да се поставят решетки на комините, а при  нужда може да се монтират и дефлектори на покрива.

Your Title

Your description text

       

 

         Ние имаме опита и знанието, а вие правите своя избор  и нашата задача е  той да бъде ИНФОРМИРАН и да вземете вашето решение  ОСЪЗНАТО.

 

 

Добрата новина е, че има начин чрез който да се подходи при изграждането на правилна изходна вентилация във вече построена  българска сграда или къща, а най-добрия и мъдър  начин е да се проектира още при строежа или ремонта.

Ние имаме опита вече 11 години правим това успешно и сме видели какво не бива да се прави и какво трябва да се прави, за да има резултат особено във вече построена българска сграда.

 

Как ще постъпят нашите персонажи ?

Ентусиаст

null
Той следва бронзовото правило, както знаем досега. Ентусиазиран е от  много други неща в живота и  решава, че ще попита фаянсаджията, който му изгражда банята какъв вентилатор да постави и ще изберат най-масовия и евтин, защото банята е малка и ще го свържат към ключа на осветлението.Това не е правилния подход.Фаянсаджията е добър да нарежда плочките, да изгражда фризовете и да  оформя красиви фуги, но при вентилацията има други правила.

Специалист

null
Той следва сребърното правило.Той се интересува прочита информация и решава, че ще избере правилен вентилатор, най-малкото ще се съобрази с дебита на вентилатора написан на опаковката, ще положи сам кабелна линия под плочките или ще извика приятел ел.техник и вентилатора ще бъде с отделен ключ от осветлението.Той ще реши , че това му е достатъчно и няма да си поръча микровентилационни клапи на прозорците  и през първите ноемврийски дни ще разбере, че е  е сгрешил, но пак има вариант за поправителен изпит. вентилация и от значение обема въздух и едно устройство не е достатъчно и може да реши , че това не работи за него.

Експерт

null
Той винаги се стреми към златното правило.Той е добър в своята област и се доверява изцяло на специалистите.Планирал е ремонта, поръчва си дограмата още при изработката с най-добрите микровентилационни клапи, които са автоматични и    проектира предварително правилните вентилатори и изисква от  наетите от него специалисти да изпълнят това.Той знае и е убеден какво иска и го постига, като в първите студени дни сам се убеждава в това.